Respectaţi recomandările incluse în instrucțiuni. Citiți şi pe verso.