Bine ați venit pe site-ul Maxmed Depo SRL.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții de utilizare înainte de accesarea sau utilizarea acestui site. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, declarați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat Condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu Condițiile de utilizare, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați acest site.

1. Utilizarea site-ului
Conținutul acestui site este oferit în scop informativ și educativ. Anumite secțiuni ale site-ului sunt destinate unor categorii restrA¢nse de utilizatori, inclusiv angajaților, clienților sau acționarilor/asociaților Maxmed Depo SRL, precum și membrilor comunității medicale, dar și marelui public. Accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a informațiilor incluse pe acest site sunt supuse prezențelor Condiții de utilizare. Accesarea și utilizarea acestui site echivalează cu acceptarea, fără limitări sau rezerve, a acestor Condiții de utilizare.

2. Conținut
Maxmed Depo SRL va folosi toate mijloacele aflate în mod rezonabil la dispoziția să pentru a asigură acuratețea și actualitatea informațiilor prezentate pe acest site, însă nu susține și nu garantează în nici un mod acuratețea, actualitatea sau caracterul exhaustiv al acestora. Sunteți de acord cu faptul că accesarea și utilizarea acestui site și a conținutului sau sunt realizate pe riscul dumneavoastră. Maxmed Depo SRL nu acordă nici un fel de garanție, expresă sau implicită, inclusiv garanția de punere în vânzare în vederea utilizării în anumite scopuri. Nici Maxmed Depo SRL și nici o altă persoană sau entitate implicată în conceperea, realizarea sau găzduirea acestui site nu vor avea nici un fel de responsabilitate, de orice natură, pentru orice pagubă, inclusiv, fără limitare, daune directe, incidentale, indirecte, sau punitive, rezultate din accesul, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site, sau din orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului. Această limitare include orice pagube suferite de echipamentele dumneavoastră informatice, inclusiv că urmare a infectării cu viruși.

3. Despăgubiri
Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Maxmed Depo SRL, precum și angajații, conducerea, agenții, furnizorii și partenerii Maxmed Depo SRL pentru și împotrivă tuturor pierderilor, cheltuielilor, pagubelor și costurilor, inclusiv cheltuielile rezonabile cu onorariile avocaților, rezultate din încălcarea de către dumneavoastră în orice mod a acestor Condiții de utilizare. Va returnăm banii în următoarele condiții:

Renunțarea la cumpărare

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile la retur.

Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca şi nou, ne rezervăm dreptul de solicită o taxă pentru readucerea în stadiul iniţial (dacă este posibil) sau, la opţiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Acesta clauză se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziţionării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicânduse definiţiile cuprinseîn O.G. 130/200 art. 2 lit.e.

Acest produs este asigurat de Garanţia 100% “Banii înapoi”. Pentru condiţiile garanţiei 100% va rugăm citiţi cele descrise aici: Garanţie.

4. Confidenţialitate
Maxmed Depo SRL respectă confidenţialitatea datelor utilizatorilor acestui site. Va rugăm consultaţi politică Maxmed Depo SRL în domeniul confidenţialităţii, care explică drepturileşi obligaţiile utilizatorilor în ceea ce priveşte informaţia dezvăluită pe acest site. Pentru a citi Politică de Confidenţialitate, va rugăm alegeţi din meniul de mai jos punctul Confidenţialitate.

5. Siteuri partenere şi legături
Acest site poate conţine legături sau referinţe la alte siteuri aparţinând unor terţi şi asupra cărora Maxmed Depo SRL nu are nici un fel de control. Asemenea legături suntoferite doar în scopul uşurării navigării. În mod similar, şi acest site poate fi accesat prin legături de pe alte siteuri asupra cărora Maxmed Depo SRL nu are nici un fel de control. Maxmed Depo SRL nu oferă nici un fel de garanţii asupra corectitudinii, actualităţii sau caracterului exhaustiv al oricăror informaţii conţinute de astfel de siteuri şinu poate fi în nici un fel responsabil pentru orice daune sau prejudicii, de orice fel, cauzate de respectivele informaţii. Includerea în acest site a oricărei legături cătreun alt site nu implică aprobarea sau recomandarea de către Maxmed Depo SRL a respectivului site.

6. Informaţii medicale
Acest site poate conţine informaţii de ordin general referitoare la diverse afecţiuni medicale şi la tratamentul acestora. Asemenea informaţii sunt oferite strict cu titlu informativ şi nu sunt menite a substitui sfaturile oferite de medici sau de alţi profesionişti din domeniul medical. Nu folosiţi informaţiile oferite pe acest site în scopuldiagnosticării unei probleme de sănătate sau a unei afecţiuni. Consultaţi întotdeauna medicul sau farmacistul în astfel de cazuri.

7. Previziuni
Acest site poate conţine declaraţii ce conţin previziuni care pot fi afectate de diverse riscuri sau fenomene neprevăzute şi al căror rezultat efectiv ar putea fi diferit de cel previzionat.

8. Informaţii publice
Sub rezervă respectării termenilor şi condiţiilor aplicabile conţinute în Politică de Confidenţialitate, orice comunicări sau materiale pe care le trimiteţi către Maxmed Depo SRLprin intermediul internetului sau pe care îl publicaţi pe acest site prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt mijloc, cum ar fi orice fel de întrebări,comentarii, sugestii, sau altele asemenea, sunt şi rămân non-confidenţiale, iar Maxmed Depo SRL nu va avea nici un fel de obligaţii de confidenţialitate cu privire la acesteinformaţii. Maxmed Depo SRL va avea libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în asemenea comunicări, în orice scop va consideră, inclusiv, fărălimitare, pentru dezvoltarea, producerea şi promovarea propriilor produse.

9. Mărci de comerţ/înregistrate
Toate denumirile produselor, fie acestea sunt menţionate integral sau însoţite de simbolul “Marca de comerţ/înregistrată”, sunt mărci de comerţ ale Maxmed Depo SRL, aleafiliatilor săi, ale companiilor înrudite sau partenere, cu excepţia cazurilor în care se menţionează în mod expres altfel. Utilizarea sau utilizarea eronată a acestor mărcide comerţ, sau a altor materiale, în alt mod decât cele permise conform acestor Condiţii de utilizare, este strict interzisă şi poate încalcă legislaţia privind protecţiadrepturilor de proprietate intelectuală şi a mărcilor de comerţ, legislaţia în domeniul publicităţii şi al concurenţei neloiale, precum şi alte legi şi regulamente aplicabileîn domeniul comunicaţiilor. Va rugăm luaţi act de faptul Maxmed Depo SRL îşi protejează în mod activ şi agresiv drepturile sale de proprietate intelectuală, în limitele maxime permise de lege.

10. Drepturi de autor
Întregul conţinut al acestui site este supus protecţiei dreptului de autor. Toate drepturile rezervate. Conţinutul acestui site nu poate fi copiat în alte scopuri decât pentru utilizare individuală non-comercială, cu păstrarea tuturor notelor de copyright şi a altor metiuni privind proprietatea informaţiilor, iar ulterior nu poate fi recopiat, reprodus sau re-distribuit în orice alt mod. Cu excepţia cazurilor permise în mod expres mai sus, nu aveţi dreptul copiaţi, afişaţi, descărcaţi, distribuiţi, modificaţi, reproduceţi, republicaţi sau retransmiteţi, pentru nici un alt scop, oricare din informaţiile, textele sau documentele conţinute de acest site, sauoricare pasaj din acesta, prin nici un fel de mijloc electronic sau prin alte mijloace de stocare, sau creaţi ori derivati lucrări ştiinţifice pe baza unor asemenea imagini, texte sau documente, fără consimţământul expres, în scris, al Maxmed Depo SRL. Nimic din conţinutul acestui site nu poate fi interpretat o conferire, fie implicită, fieprin excepţie sau în orice alt mod, a unei licenţe sau a vreunui alt drept asupra oricărui patent sau asupra oricărei mărci de comerţ ale Maxmed Depo SRL sau ale vreunui terţ.

11. Nulitate
Acest site şi conţinutul sau sunt concepute pentru a respectă legile şi regulamentele aplicabile în România. Deşi informaţiile de pe acest site sunt accesibile şiutilizatorilor din afară României, informaţiile referitoare la produsele Maxmed Depo SRL sunt menite a fi folosite în mod exclusiv de utilizatorii de pe teritoriul României. Înalte ţări pot există legi, cerinţe legale şi practici medicale ce diferă de cele din România. Acest site conţine legături la alte siteuri create de diversele departamente şisubsidiare Maxmed Depo SRL, din care unele sunt situate în afară României. Aceste siteuri pot conţine informaţii care sunt aplicabile numai în ţară respectivă de origine. Maxmed Depo SRL îşi rezervă dreptul de a limita comercializarea produselor şi serviciilor sale către orice persoană, regiune geografică sau jurisdicţie şi/sau de a limita cantităţile ori orice servicii sau produse pe care le comercializam. Orice oferta pentru orice produs sau serviciu conţinută pe acest site este nulă în cazul în care este interzisă prin lege.

12. Lege aplicabilă
Aceste Condiţii de utilizare, precum şi utilizarea efectivă a acestui site de către dumneavoastră sunt supuse în exclusivitate legilor din România. Orice acţiune sau proceduralegată de utilizarea sau conţinutul acestui site va fi deferită competenţei exclusive a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie aRomâniei şi oraşului Miercurea Ciuc, conform regulilor de procedura ale acestei Curţi.

13. Diverse
În cazul în care orice prevedere a acestor Condiţii de utilizare va fi considerată nelegală, nulă sau inaplicabilă, o asemenea calificare se va referi strict la prevederea încauza, fără a afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi. Maxmed Depo SRL îşi rezervă dreptul de a modifică sau de a şterge orice material de pe acest site în orice moment, fără o notificare prealabilă.